Partiële prothese

Waar u tanden mist, vult een gedeeltelijk kunstgebit de leegte op. Dat is belangrijk voor de kauwfunctie en voor de esthetiek.

Prothese op basis van kunsthars (plaatprothese)

Een paar ontbrekende tanden kunnen we aanvullen met een gedeeltelijk kunstgebit: een plaat van kunsthars die precies past op het deel van de kaak waar de tanden ontbreken. Op die plaat bevestigen we de tanden die u nodig hebt.

Meestal heeft zo’n plaatprothese maar een beperkte houvast. Daarom bevestigen we er meestal kleine haakjes aan om de prothese vast te haken rond uw natuurlijke tanden. Een nadeel is dat de prothese soms drukt op de rand van het tandvlees van uw natuurlijke tanden. Ze drukt dat tandvlees naar beneden, waarvan uw natuurlijke tanden dan weer te lijden hebben. Of het kunstgebit drukt op uw kaak, waardoor die na verloop van tijd gaat slinken. Die nadelen kunnen we deels opvangen met een metalen frame.

Prothese met een metalen frame (frameprothese of skeletprothese)

Een frameprothese is sterker dan een gedeeltelijke prothese op basis van kunsthars. Bij een frame vervangen we de kunstharsplaat door een metalen plaat die een geheel vormt met de haakjes die vastzitten om en op uw natuurlijke tanden. De frameprothese steunt dus grotendeels op nog aanwezige gebitselementen. Doordat de plaat van metaal is, is ze sterker en kunnen we ze dunner en kleiner maken. Anders dan bij een plaatprothese hoeft de plaat niet altijd uw hele gehemelte te bedekken. Dat voelt comfortabeler en geeft minder smaakverlies. Bovendien zit het frame steviger vast doordat de haakjes een geheel vormen met de metalen plaat en beter op en om uw tanden passen.

Biedt uw eigen gebit te weinig steun? Dan kunnen we uw frameprothese meer houvast geven met een paar implantaten. Samen met uw tandarts analyseren we eerst de toestand van uw mond om u een behandelplan op maat voor te stellen.

Kiezen tussen prothese op basis van kunsthars en frameprothese?

Een prothese op basis van kunsthars is goedkoper dan een frameprothese, maar heeft nadelen: minder houvast en meer druk op tanden en tandvlees. Omdat een plaatprothese op basis van kunsthars helemaal steunt op uw tandvlees, geeft dat soms tandvleesproblemen. Uw tandvlees moet namelijk de kracht opvangen als u kauwt. Ook blijven etensresten gemakkelijk onder de plaatprothese zitten. Daardoor gaat tandvlees soms ontsteken.

Een frameprothese steunt voor een groot deel op uw overgebleven tanden en kiezen en minder op uw tandvlees. Daardoor vangen uw natuurlijke tanden en kiezen de kauwkrachten op en wordt uw tandvlees meer ontzien dan bij een plaatprothese. Overleg met uw tandarts welk gedeeltelijk kunstgebit voor u het meest geschikt is, want dat verschilt van persoon tot persoon.