Dewi-systeem

Het DEWI-system is een uitvinding van Jozef De Witte: een vooraf aangebrachte voorziening in een brug of kroon om ze later comfortabel los te kunnen maken, zonder schade aan brug of pijler.

Het DEWI-system voorziet de metaalstructuur van kronen of brugpijlers van een centrale opening met windingen. Op die opening komt een gouden afdekschroefje. Als de tandarts de kroon of brug verwijdert, draait hij gewoon de schroef uit de kroon, en dan schroeft hij een breekschroef in de opening om het cement te breken en de kroon of brug los te maken. Het systeem is gebaseerd op nauwkeurig doseerbare schroefkracht.

Extra comfortabel voor de tandarts én voor de patiënt als het ooit nodig is om een brug of kroon achteraf weg te halen.

Dentist News schreef over het DEWI-system: ‘Wij menen dat in de toekomst deze werkwijze meer en meer zal worden toegepast. Vooral omdat de methode zeer eenvoudig is en steunt op jarenlange ervaring.’