Uw kroon of brug in verschillende stappen

De plaatsing van een kroon of brug verloopt in verschillende stappen in samenwerking met het labo. Hiervoor zijn een aantal bezoeken aan uw tandarts nodig. Een brug zijn meerdere kronen naast elkaar. De stappen lopen grotendeels gelijk met die van een kroon.

Stap 1: bijslijpen van de tand(en)

Eerst prepareert de tandarts het buitenoppervlak van de tand(en). Dat is nodig om de kroon of brug stevig én esthetisch te kunnen maken.

Stap 2: afdruk maken

De tandarts maakt een afdruk van uw boven- en onderkaak. Op basis daarvan maakt het labo de permanente kroon of brug.

Stap 3: de tandarts plaatst een tijdelijke kroon of brug

In afwachting, voor uw comfort en om de afgeslepen tand(en) te beschermen, krijgt u een tijdelijke kroon of brug. Deze wordt gemaakt door de tandarts zelf of Labo De Witte. Eet daar geen harde of kleverige dingen mee. Daar is die tijdelijke kroon of brug niet op berekend. Als deze breekt of losraakt, neemt u contact op met uw tandarts.

Stap 4: de onderstructuur (fundering) van uw kroon of brug wordt gemaakt bij Labo De Witte

Van de afdrukken maken wij gipsmodellen, waarop de kroon of brug wordt gemaakt uit een nader te bepalen materiaal.
De onderstructuur wordt ofwel manueel gemaakt, ofwel na inscannen van het model 3D gedesignd en computergestuurd gefabriceerd (CAD-CAM).
Veelal wordt deze eerst gepast bij uw tandarts.

Stap 5: Opbakken van het cosmetisch porselein na kleur- en vormbepaling

Om de kleur en vorm perfect te doen passen bij de andere tanden in het gebit, zoekt de tandarts of Labo De Witte de meest geschikte kleur uit aan de hand van een kleurenschema. Op de onderstructuur (metaal of zirkonium of andere) wordt dan het cosmetisch porselein (de tandkleurige laag) met de hand opgebakken.
Indien nodig wordt de ‘porseleinpas’ in de mond gecontroleerd.
Daarna wordt de kroon of brug afgewerkt en geglansd.

Stap 6: Cementeren van uw definitieve kroon of brug

Bij uw volgende bezoek plaatst uw tandarts, na goedkeuring, de definitieve kroon of brug.